بایگانی Gallery - صفحه ۲ از ۴ - مسیح و آرش عدل پرور

مسیح

اینستاگرام مسیح ، بريييم براى كار بعدى

بريييم براى كار بعدى يا زوده؟ چند ماهه كه ميخوام پخشش كنم اما نشده…دوستش دارم،، هر وقت گوش ميدم بغض ميكنم،،دلم ميگيره،،،بچه ميشم…😞 بايد منم خالى بشم…..خالى از هر چى كه پرم ميكنه…. بريييييم؟!!!!!🚶…….🎈 پست ادامه مطلب