19 اسفند, 1396
کنسرت

کلیپ های کنسرت 18 اسفند 1396 تهران مسیح و آرش

دومین روز کنسرت هم فوق العاده بود و مثل روز اول آرش و مسیح با هواداران خود به بازخوانی خاطراتشان پرداختند. در ادامه چند ویدیو از […]